HomeNieuwsBoer mag niet de dupe worden van mestfraudeurs

Boer mag niet de dupe worden van mestfraudeurs

Publicatiedatum: 24 jan. 2018

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het mestbeleid. Het debat over het mestbeleid voor de komende vier jaar werd helaas overschaduwd door fraudeperikelen. De SGP vindt dat goedwillende boeren niet de dupe mogen worden van het steekspel tussen overheid en fraudeurs.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop constateerde dat de fosfaatproductie ruimschoots onder het fosfaatplafond is gedoken: “Zijn zo niet meer koeien afgevoerd dan nodig was?” Hij wil dat boeren in 2018 en verder niet onnodig het mes op de keel gezet wordt. Het Kamerlid pleitte voor een gebiedsgerichte aanpak van het mestbeleid, gebaseerd op lokale metingen. De verplichte rijenbemesting in de maïsteelt is de SGP-er een doorn in het oog. Er zijn zware machines voor nodig. Dat is slecht voor de bodem en werkt averechts.

Lees hier de volledige bijdrage van Roelof Bisschop aan het debat over de Nitraatrichtlijn op 23 januari 2018:

"Ik zit hier met gemengde gevoelens. De fosfaatproductie zit 7 miljoen kilogram onder het plafond. Het doel is meer dan gehaald. Maar, tegen welke prijs? Zijn niet veel meer koeien naar het slachthuis gebracht dan nodig was? Gaat de minister vanaf 2018 voorkomen dat bedrijven het mes op de keel gezet wordt, terwijl er onder het fosfaatplafond voldoende ruimte beschikbaar is?

Wil zij in ieder geval startende bedrijven die op 2 juli 2015 nog geen melk leverden meenemen in de knelgevallenregeling? Die trekken het niet. Volgens de Vereniging agrarische Accountants gaat om ongeveer tien bedrijven. Waar hebben we het over?

Aanpak fraude
Het sectorplan tegen mestfraude ziet er goed uit. Maar ook de overheid moet effectief optreden. De NVWA wil graag fraudevermoedens horen. Uitstekend, maar dan ook graag actie. We hoorden te vaak dat met eerdere signalen niets gedaan werd.

De sector werkt aan een lijst met acceptabele mineralengehaltes van mestsoorten. Blauw en Korff adviseerden om ook praktijkmensen RVO te laten helpen om in de databrij frauduleuze praktijken op te sporen. Pakt de minister dit op?

Inmiddels hebben we ook te maken met papieren tweelingkalfjes. Onacceptabel! Het verdient inderdaad een harde aanpak. Maar, waarom moeten goedwillende boeren door het afkappen van het Kringloopwijzer-project lijden onder de frauderende boeren?

Overigens, als journalisten net zo aan regels gebonden waren geweest als boeren, had de NRC nu een boete van, pak ‘m beet, 50.000 euro gehad. 60% van de mesthandelaren zou over de schreef zijn gegaan, 40% niet. Het was echter precies andersom. Boeren kunnen zich dergelijke fouten in de mestboekhouding niet veroorloven.

Zesde actieprogramma
Voor betere waterkwaliteit en minder fraude hebben we een gebiedsgerichte aanpak van het mestbeleid nodig, gebaseerd op lokale metingen. Goed dat er een proefproject komt. Gaat de minister dit snel, serieus en breed oppakken, zodat het over vier jaar het motorblok van het mestbeleid kan worden?
Graag snel meer informatie over de uitwerking.

De maïsteelt in het zuiden moet het bezuren. Ik focus op de verplichte rijenbemesting. Het betekent dat zware machines het land op moeten. Dat is niet overal en altijd mogelijk. En het zorgt voor bodemverdichting. Pakt dat niet juist negatief uit voor de waterkwaliteit? Kan deze maatregel niet ingeperkt worden, bijvoorbeeld tot de grondwaterbeschermingsgebieden waar problemen zijn?

De aanpassing van fosfaatklassen betekent zes miljoen kilo minder fosfaatafzetruimte, en dus minder organische stof. De voorwaardelijke ontheffing voor bodemverbeteraars is nu niet werkbaar en zou meer gebruik van kunstmest betekenen. Graag versoepeling van deze voorwaarde. Wat we niet moeten doen, is het juridiseren van sectorplafonds. Een nationaal plafond is meer dan genoeg.

Derogatie
Goed dat de minister inzet op een beter derogatie. Bedrijven in het zuiden haken af, omdat 80% grasland niet haalbaar is. Dat betekent meer maïsteelt en meer uitspoeling. Gewasspecifieke derogatie kan dit keren. Onderzoek van Wageningen laat zien dat bij aanwending van kunstmest minstens zoveel mineralen uitspoelen als bij dierlijke mest. Dierlijke mest presteert dus helemaal niet zo slecht. Toepassing van verdunning en beluchting maakt het nog effectiever. Neemt de minister dit mee naar Brussel?

Een laatste verzuchting: laten we ervoor zorgen dat goedwillende boeren niet de dupe worden van het steekspel tussen overheid en fraudeurs.

Fipronil mest
Tot slot. Bedrijven die getroffen zijn door de fipronil affaire zitten nog steeds met de handen in het haar over de mestafvoer. Gaat de minister uitkomst geven?