HomeNieuwsInzet landbouwkennis voor arme landen

Inzet landbouwkennis voor arme landen

Publicatiedatum: 22 nov. 2017

 

Bij het debat over de begroting Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking pleit SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf voor meer inzet op het export van landbouwkennis naar arme landen die kampen met voedseltekorten:

'(...) Mijn tweede boodschap is dat Nederland meer kan en moet doen om onze landbouwkennis en -kunde internationaal aan de man te brengen.

SDG 2, oftewel het tweede duurzame ontwikkelingsdoel, gaat over het bestrijden van honger en ondervoeding.

Wij zien enorme kansen om vanuit de ‘topsector’ landbouw bij te dragen aan de versterking van voedselsystemen in ontwikkelingslanden.

Het is daarom wenselijk dat de landbouwkennis en –expertise binnen de  ministeries van Landbouw en van Handel en Ontwikkelingssamenwerking zo veel mogelijk gebundeld wordt.

Is de minister bereid om in samenspraak met haar collega van Landbouw te komen tot concrete voorstellen op dit vlak, met als doel te komen tot beleid dat optimaal bijdraagt aan voedselzekerheid voor de allerarmsten? (...)"