HomeNieuwsLaat landbouw niet in belastingkou staan

Laat landbouw niet in belastingkou staan

Publicatiedatum: 21 nov. 2017

 

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Belastingplan 2018. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf pleit in dit debat voor vrijstelling van de assurantiebelasting voor brede weersverzekeringen en voor behoud van de BTW-landbouwregeling.

Brede weersverzekering: vrijstelling assurantiebelasting

Brede weersverzekeringen zijn bedoeld om te voorkomen dat agrarische bedrijven in grote problemen komen door extreme weersomstandigheden waardoor oogsten mislukken en de omzet keldert. Ondanks subsidiering maken nog relatief weinig boeren hier gebruik van. Dit tegen de achtergrond van dalende Europese inkomenssteun. Een evaluatierapport leert dat premie en eigen risico te hoog zijn en de dekking beperkt. Dit rapport hint op verlaging van de assurantiebelasting. Dijkgraaf: ‘In de zomer van 2016 werden verschillende boeren en tuinders in Brabant en Limburg getroffen door grote schade als gevolg van hagel en hevige regenval. Veel schade was onverzekerbaar. Het bracht bedrijven in grote problemen. Deelname aan een brede weersverzekering werd door adviseurs vaak afgeraden. Zo werkt het niet. Ik constateer dat in bijvoorbeeld Frankrijk naast hoge subsidies de brede weersverzekeringen ook vrijgesteld zijn van de assurantiebelasting. Het is tijd om onze boeren niet op achterstand te laten staan en ook hier een vrijstelling in te voeren.’

Behoud BTW-landbouwregeling

De SGP is tegen de voorgestelde afschaffing van de BTW-landbouwregeling en de bijbehorende afschaffing van het verlaagde BTW-tarief voor landbouwdiensten. Dijkgraaf: ‘Ik kan het niet volgen. Uit een evaluatie zou blijken dat de regeling onvoldoende bijdraagt aan de begrotingsdoelen, een concurrerende en duurzame agroketen. Maar, waarom gebruikt de regering de opbrengst van de afschaffing dan om gaten op de EZ-begroting te lappen? Ik constateer dat de afschaffing van de landbouwregeling een regelrechte lastenverzwaring voor duizenden kleine bedrijven in de landbouw is, vaak de meer extensieve en grondgebonden bedrijven. Dat helpt in ieder geval niet om de landbouw te verduurzamen en te versterken.’