HomeNieuwsOp de bres voor veenweidegebieden

Op de bres voor veenweidegebieden

Publicatiedatum: 6 dec. 2017 | Tweede Kamer

Het typisch Hollandse weidelandschap waar Nederland beroemd om is en dat is vereeuwigd door onze grote schilders, wordt meer en meer bedreigd. Allereerst door oprukkende bebouwing, maar ook door onze omgang met het water. De SGP wil dat de afbraak van het Nederlandse veenweidelandschap stopt.

De veenweidegebieden hebben sterk te lijden van bodemdaling. Dat komt omdat veel water aan de bodem wordt onttrokken, waardoor het veen kapot gaat, de bodem zakt en de kwaliteit van het water achteruit gaat. Bovendien komt er veel CO2 vrij. Voor de SGP is dit reden om geld te reserveren voor de veenweidegebieden.

SGP-kamerlid Bisschop: “Wat mij betreft investeert het kabinet tientallen miljoenen euro’s in drainage en aangepast beheer van het waterpeil. Het Rijk heeft ruim 1 miljard opzij gelegd voor natuur- en waterkwaliteit en voor regionale knelpunten. Laten we de groene weiden van Holland en Friesland daarin meenemen! Het mes snijdt aan verschillende kanten.”