HomeContactContactpersonen

Contactpersonen

Roelof Bisschop
Roelof Bisschop Tweede Kamerlid 070-3183045 r.bisschop@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Europese Zaken
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Politie
Vreemdelingenzaken en Migratie

Hans Maljaars
Hans Maljaars Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 070-3182837 h.maljaars@tweedekamer.nl

Portefeuilles
Economische Zaken en Klimaat
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Infrastructuur en Waterstaat
Omgevingswet