HomeDossiersDerogatie melkveehouderij

Derogatie melkveehouderij

Knokken voor de melkveehouderij!

De melkveehouderij zit in de knel. De regering is de kluts kwijt. Ondernemers weten niet meer waar ze aan toe zijn. De toekomst van veel bedrijven staat op het spel. De SGP waarschuwt voor onbesuisde noodgrepen en stelt een totaalpakket voor.

Fosfaatwet

Van Dam’s fosfaatwet is wel het laatste waar de SGP aan denkt. Het is geld stoppen in gebakken lucht. Het doet niets aan de waterkwaliteit. Het zet bedrijven onnodig klem.

Totaalpakket

De SGP pleit voor een totaalpakket. Laat zien dat intrekking van de derogatie averechts werkt. Wie zit er op meer kunstmest en maïsland te wachten? Kom met gebiedsgerichte waterkwaliteitsmaatregelen, gebaseerd op metingen. Tel fosfaatexport naar fosfaatarme landen en seizoensgebonden productiepieken niet mee en creëer fosfaatruimte voor knelgevallen. Laat zien dat we met de grondgebondenheidseisen geen structureel probleem hebben. Trek geld uit voor productiebeperking in 2017.

Geen onbegrensde groei

Niemand is gebaat bij onbegrensde groei. In ieder geval pikt Europa dat niet. Ramingen wijzen uit dat de fosfaatproductie op termijn zal dalen. Houd de oplossing dan tijdelijk: extra overheidsgeld voor onder meer een stoppersregeling en, als Brussel dat per se wil, een tijdelijk rechtensysteem (met meer fosfaatruimte dan nu). Een nieuwe groeistuip kan voorkomen worden door de grondgebondenheidseisen.  

Laatste nieuws

Werkbezoek Ko-Kalf

Werkbezoek Ko-Kalf

2 sep. 2019
Aanpak veenweidegebieden: maatwerk nodig!

Aanpak veenweidegebieden: maatwerk nodig!

1 jul. 2019
Het stikstoplicht niet op rood

Het stikstoplicht niet op rood

2 apr. 2019
Debat mestbeleid en I&R: pas op!

Debat mestbeleid en I&R: pas op!

13 dec. 2018
SGP wil debat over I&R

SGP wil debat over I&R

12 okt. 2018
SGP-landbouwplatform uit startblokken

SGP-landbouwplatform uit startblokken

4 okt. 2018
Overige artikelen