HomeDossiersMestbeleid

Mestbeleid

Mestbeleid op de schop!

10 ton tarwe van een hectare en 11 ton gras, en meer. De gebruiksnormen lopen echter niet in de pas met deze opbrengsten. De bodem wordt uitgemergeld. De bodemvruchtbaarheid en het organische stof gehalte zijn in gevaar. Met mestbeleid moet daarom op de schop.

Meten is weten

Metingen laten zien dat er in veel gebieden nauwelijks een probleem is met de waterkwaliteit. Met die metingen kunnen we veel meer doen. De SGP wil dat vooral maatregelen genomen worden in die gebieden waar metingen een probleem aanwijzen. Verder moeten boeren met hoge gewasopbrengsten meer mest op hun land kunnen brengen.

Derogatie verdiend

De derogatie voor melkveebedrijven is gewoon verdiend. Wie zit er op meer kunstmest en maïs- in plaats van grasland te wachten? Het milieu niet. De boer niet. De SGP ook niet. We zetten in op derogatie voor alleen grasland, maar dan wel voor alle grasland. Nederland heeft een goed verhaal. Daar hoeven we ons in Brussel niet voor te schamen.

Meer organische stof

Nederlandse landbouwgrond heeft meer organische stof nodig. Dat is goed voor milieu, bodemleven en boer. Organische stof voorkomt uitspoeling van mineralen en slaat CO2 op in de bodem. De SGP wil een fosfaatvrije voet voor mestsoorten met veel organische stof.

Gieren

Er moet meer ruimte komen voor het bovengronds uitrijden van mest. Verder moet vaste mest jaarrond uitgereden kunnen worden. Het risico op uitspoeling is beperkt. Weide- en akkervogels profiteren er juist van.

Laatste nieuws

Samen met de boer duurzaam innoveren

Samen met de boer duurzaam innoveren

7 dec. 2017 | Tweede Kamer
SGP: geen sectorplafonds mest

SGP: geen sectorplafonds mest

23 okt. 2017
Reactie SGP op landbouwparagraaf regeerakkoord

Reactie SGP op landbouwparagraaf regeerakkoord

10 okt. 2017
Minder algen door landbouwfosfaat dan gedacht

Minder algen door landbouwfosfaat dan gedacht

8 jun. 2017
Van Dam, kom op!

Van Dam, kom op!

22 feb. 2017 | SGP
SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf spreekt voor volle zaal met agrariërs in ’t Goy

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf spreekt voor volle zaal met agrariërs in ’t Goy

9 feb. 2017
Overige artikelen