HomeDossiersStikstof

Stikstof

Wat is het probleem?

 

-    Stikstof is een van de ‘bouwstenen’ van het leven. Verschillende kwetsbare plantensoorten kunnen echter last hebben van bepaalde stikstofverbindingen, zoals ammoniak.

-    Er is ook een juridische probleem. Het strenge, in Brussel gemaakte Natura 2000-regime houdt er geen rekening mee dat Nederland een van de dichtst bevolkte landen is en dat stikstofoveral vrij kan komen en overal naar toe kan vliegen.

-    Ondanks vele investeringen in natuurbeheer en het terugdringen van de uitstoot van stikstof, liggen veel projecten in de bouw, bij boeren, maar ook wat betreft de aanleg van wegen stil. De onzekerheid is en blijft groot. De regering had ondanks waarschuwingen geen plan B.

 

Wat wil de SGP?

 

-    Gebiedsgericht investeren in het terugbrengen van de stikstofuitstoot.

-    Meer werk maken van goed natuurbeheer.

-    Het beleid meer baseren op metingen ter plaatse en natuurobservaties.

-    Een minder knellend Natura 2000-regime waarbij meer recht wordt gedaan aan de lokale situatie.

-    Gebied-specifieke drempelwaarden. Dat is juridisch minder kwetsbaar en kan beter onderbouwd worden. Niet op alle slakken zout leggen!

-    Openheid over de onderbouwing van rekenmodellen.

-    Nieuwe methoden om de uitstoot van stikstof te verminderen niet belemmeren door Haagse bureaucratie.

-    Geen veevoermaatregelen zonder perspectief voor de landbouw.

-    Bij saldering: niet afpakken van bestaande rechten, een schot tussen ammoniak (landbouw) en stikstofoxiden (verkeer, industrie).Lees meer in dit dossier.

Laatste nieuws

Eerste Kamer praat over jacht, natuur en stikstof

Eerste Kamer praat over jacht, natuur en stikstof

30 jun. 2020 | Eerste Kamer
De duimschroeven van Remkes

De duimschroeven van Remkes

18 jun. 2020 | Tweede Kamer
Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

14 mei 2020 | Tweede Kamer
Kabinet koopt hart uit landbouw

Kabinet koopt hart uit landbouw

24 apr. 2020 | Tweede Kamer
Kamervragen SGP over stikstofaanpak

Kamervragen SGP over stikstofaanpak

8 apr. 2020
Reactie SGP op stikstofcijfers Mesdagfonds

Reactie SGP op stikstofcijfers Mesdagfonds

21 feb. 2020
Overige artikelen