20 juni 2024

Minister stelt Schiphol boven boeren

Op donderdag 20 juni debatteerde de Tweede Kamer op initiatief van SGP-Kamerlid André Flach met minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) over de versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol. Zijn inbreng aan het debat is hieronder te lezen of te bekijken. 

Ik wil graag beginnen met een iets ingekort citaat van de natuurminister tijdens het debat over de natuurherstelverordening dit voorjaar: “Ik twijfel of ik het moet doen, ik ga het wel doen. Ik ga de Kamer een spiegel voorhouden. Want ik ben ontzettend blij dat ik de hele Kamer hoor praten over het belang van natuurherstel. (…) Maar ik weet ook dat op het moment dat er echte keuzes moeten worden gemaakt tussen economische activiteiten of de natuur (…) uw kamer vaak kiest voor economische activiteit.” Einde citaat.

  • Na het lezen van de NRC-publicatie over de besluitvorming rond de natuurvergunning voor Schiphol vraag ik me af: was die spiegel niet gewoon bedoeld voor de minister zélf?

Ik ben het regelmatig oneens geweest met deze minister. Als ze in mijn ogen een verkeerde afweging maakte tussen het belang van stikstofreductie en die van boerenbedrijven. Maar de minister onderbouwde dat tenminste nog met het argument dat het haar ging om de natuur, zonder geitenpaadjes.

De NRC-stukken tonen een ander beeld:

  • afzwakking van de stikstofregels tegen ambtelijk advies in,
  • een vertragingsstrategie in vijf stappen,
  • vergunningverlening zonder additionaliteitstoets, terwijl eerder was vastgesteld dat dit wel nodig zou zijn,
  • de Polderbaan ín de referentie, terwijl de baan ná de referentiedatum is aangelegd.

Dan dringt zich toch het beeld op van Schiphol, economie, voor alles.

De minister schrijft dat de NRC-weergave niet klopt, dat ze gewoon de beleidslijn heeft gevolgd dat bij salderen tussen private partijen de additionaliteitstoets niet nodig was. In de stukken lees ik wat anders: sinds 2021 was op de departementen duidelijk dat een additionaliteitstoets nodig was, ook voor salderen door Schiphol. Toen aangegeven werd dat dit de salderingsroute serieus dwarsboomde, is de additionaliteitstoets aan de kant gezet. Veel provincies zijn juist bewust gestopt met extern salderen of hanteren, ook voor private partijen, het additionaliteitsvereiste. Er lagen bestuurlijke afspraken met provincies. En dan deze lijn van het Rijks haaks erop. Ik kan het niet volgen. Het gaat over dezelfde natuurgebieden!

Hier bleef het niet bij.

  • Het kabinet heeft richting de Kamer aangegeven dat het initiatief voor opkoop bij Schiphol lag, dat er ongemak was, maar dat er niks aan te doen was.

De stukken laten een ander beeld zien: I&W had procesregie en stuurde aan op opkoop!

  • Rotterdam The Hague Airport wordt vergund op basis van een positieve weigering.

De minister schrijft dat Rotterdam mag terugvallen op het Aanwijzingsbesluit 2010 als referentie, omdat dit besluit passend beoordeeld zou zijn. Ja, het is wel beoordeeld. Maar voor zover ik weet níet op het aspect stikstofdepositie. Dan kan dat toch niet de stikstofreferentie zijn?

Beseffen de bewindslieden dat dit alles de geloofwaardigheid aantast van uitspraken over omvallende natuur, over het voorkomen van geitenpaadjes en over de allerhoogste prioriteit voor legalisering van de vele schrijnende PAS-knelgevallen? Dit is meten met twee maten.

Drie slotvragen:

  1. Hoe gaat het kabinet zorgen voor een geloofwaardige natuurvergunning voor Schiphol en de andere luchthavens?
  2. Gaat het kabinet net zo hard haar best doen om onder meer de duizenden PAS-knelgevallen die ten einde raad zijn aan de broodnodige vergunning te helpen? Ik zie dat het Rijk alle zeilen heeft bijgezet om ONE-Dyas een aangepaste vergunning te geven voor gaswinning boven Schiermonnikoog. Er ligt opkoop van boerenbedrijven en externe saldering onder, en een additionaliteitstoets. Dat kan blijkbaar allemaal. Waar blijft de inzet van het kabinet om PAS-knelgevallen, bijvoorbeeld die in het noorden , er één voor één doorheen te slepen en aan een vergunning te helpen? 
  3. Er is veel ruis over extern salderen. Wanneer gaan Rijk en provincies hier echt samen in optrekken? Zorg dat je weet wat met álle opgekochte stikstofruimte gebeurt. Benut de mogelijkheden die er zijn.