ANBI

Klik op de desbetreffende geleding als u meer wilt weten over de ANBI status van het Wetenschappelijk Instituut, SGP-Internationaal of de BestuurdersverenigingHier treft u het voor SGP ingevuld standaardformulier ANBI Belastingdienst aan.

De SGP is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift en contributie aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM
T 010-7200770
E bestuur@sgp.nl

KvK-nummer

40409507

Fiscaal nummer

8073.10.815

Rekeningnummer

Rabobank 357679148 t.n.v. de Staatkundig Gereformeerde Partij te Rotterdam
IBAN: NL09 RABO 0357 6791 48
BIC: RABONL2U

Voor algemene giften aan de partij kan onderstaand rekeningnummer gebruikt worden:
IBAN: NL76 RABO 0310 5324 50
t.n.v. Staatkundig Gereformeerde Partij

Voor giften aan de partij ten behoeve van De Banier kan onderstaand rekeningnummer gebruikt worden:
IBAN: NL73 RABO 0310 5322 13
t.n.v. Staatkundig Gereformeerde Partij

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de bestuurssamenstelling.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

Beloningsbeleid

Op de medewerkers van de partij is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op de CAO Rijk.

Beloning bestuurders

De partijvoorzitter van de SGP heeft een dienstbetrekking voor 0,2 fte. De overige leden van het Hoofdbestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle bestuursleden ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten. Bestuursleden (niet zijnde de partijvoorzitter) ontvangen voor niet-reguliere vergaderingen een brutovergoeding van 3% van het maximum van schaal 13 CAO Rijk toe te kennen onder aftrek van eventueel van derden ontvangen vergoedingen.

Doelstelling

De doelstelling is te vinden in de Partijstatuten en wordt verder uitgewerkt in het Program van Beginselen.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.

Giftenreglement

Download hier het giftenreglement van de SGP.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.